Liên Minh HTX Tỉnh Sơn La

Người đánh giá
Số 7 Đường Hoa Ban- Phường Chiềng Lề - Tp Sơn La
Chủ tịch: Nguyễn Thế Phương Điện thoại di động: 0915.316.099- 0212.3753957 Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Phương Điện thoại di động: 0915437137- 0212.3856604 Phó Chủ tịch: Vũ Quang Vinh Điện thoại di động: 0912488299- Điện thoại cơ quan: 0212.3857816 Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Minh Điện thoại di động: 0912890415- Điện thoại cơ quan: 0212.3853913 Văn phòng: 0212.3852530 Phòng nghiệp vụ- tổng hợp: 0212.3854.656 Uỷ ban Kiểm tra: 0212.3857.817 Trung tâm tư vấn hỗ trợ HTX và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX: 0223.858.238

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Công việc:
Chi tiết:
- Nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, chia sẻ, trao đổi về kinh nghiệm quản lý vùng trồng, quản lý sản xuất. - Đề xuất các giải pháp hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng và xúc tiến xuất khẩu.
Ảnh và video :