1. Loại hình cung cấp dịch vụ trên website/ứng dụng • Website cung cấp dịch vụ TMĐT Mô tả về cách thức cung cấp mỗi dịch vụ: - Trung tâm Thuận lợi hóa thương mại và dịch vụ điện tử thiết lập Website hoptacxa.vn để đăng tải, kiểm soát các hàng hóa của bà con nông dân nhằm quảng cáo, phổ biến sản phẩm cũng như kết nối nhiều người mua bán hàng hóa trên đó. - Website cho phép người tham gia mở tài khoản, mở tài khoản trên đó để giới thiệu hàng hóa dịch vụ; 2. Giới thiệu sơ bộ về hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT a. Website/ứng dụng chính thức hoạt động từ: tháng 10 năm 2019 b. Phạm vi, địa bàn kinh doanh + Cả nước c. Các loại hàng hóa, dịch vụ được cung cấp trên website/ứng dụng + Thực phẩm, Nông sản + Đồ thủ công mỹ nghệ + Vật tư nông nghiệp. d. Các mốc phát triển hoặc mở rộng dịch vụ Được thành lập năm 2019, với vài chục tài khoản đăng ký, tính đến 2021 đã có 1000 tài khoản đăng ký trên hệ thống, sự trao đổi thông tin cũng như mẫu mã quảng bá hàng hoa đa dạng và uy tín.Hướng tới 5000 tài khoản trong năm 2022 và cập nhật các phương thức thanh toán cũng như mua bán trực tuyến hoàn thiện hơn. 3. Thông tin về các tiện ích và dịch vụ hỗ trợ a. Các hình thức chấp nhận thanh toán - Người bán và người mua chủ động liên hệ để giao dịch với nhau b. Dịch vụ vận chuyển, giao nhận: Bên mua và bên bán sẽ giao dịch với nhau (Tự thỏa thuận) c. Chính sách bảo hành Các sản phẩm được quảng bá trên gian hàng của website được bên mua và bên bán thống nhất và bảo hành theo chính sách của bên bán và được bên mua chấp thuận d. Chính sách hoàn trả hàng Hàng hóa mua bán được hoàn trả nếu không đúng mẫu mã, có ảnh hưởng tới chất lượng, kết cấu cũng như uy tín của sản phẩm. e. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng - Bảo vệ tuyệt mật thông tin cá nhân người đăng ký, sử dụng dịch vụ sản phẩm. Không tiết lộ hay làm ảnh hưởng tới uy tín ,cá nhân tổ chức của người dung. - Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, và gĩn giữ chất lượng thông tin khách hàng. - Nghiêm cấm các hành vi đánh cắp, mau bán thông tin cá nhân người dung vào mục đích lợi ích. Và được xử lý của pháp luật khi cần thiết. f. Quy định về quản lý/kiểm soát thông tin trên website/ứng dụng + Cơ chế kiểm soát tự động + Cơ chế kiểm soát riêng + Có quy định về đăng thông tin + Cơ chế giám sát khác Mô tả chi tiết về cơ chế kiểm soát thông tin trên website/ứng dụng . Ví dụ: Quy định về đăng tin, hàng hóa dịch vụ được đăng tải, ngôn ngữ, các hành vi bị cấm, không tuân thủ quy chế…. chế tài nếu thành viên (người mua, người bán) vi phạm. g. Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp + Tự thỏa thuận : Nếu có xảy ra tranh chấp bên mua và bên bán giải quyết với nhau, thống nhất phương án đền bù để tối ưu nhất Bên mua là khách hàng, bên bán là chủ sản phẩm, thỏa thuận và xử lý trong vòng 3 ngày làm việc h. Các tiện ích và dịch vụ hỗ trợ khác 4. Nguồn thu và cơ chế thu phí thành viên a. Nguồn thu chính của website/ứng dụng thương mại điện tử - Miễn phí b. Cơ chế thu phí thành viên 5. Biện pháp kỹ thuật - nghiệp vụ - Địa điểm đặt máy chủ: Trung tâm Thuận lợi hóa thương mại và dịch vụ điện tử - Thông tin về hệ thống máy chủ và đường truyền: cấu hình, số lượng máy chủ… - Sơ đồ kết nối hệ thống máy chủ - Hệ thống lưu trữ dự phòng dữ liệu - Quy trình và quy định về sao lưu cơ sở dữ liệu - Hệ thống bảo mật thông tin người dùng - Hệ thống thanh toán: - Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ đề phòng sự cố - Email: qlhdtmdt@gmail.com - Password: Admin@123 Điện thoại: 0899988481 6. Phương án đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong trường hợp đơn vị ngừng cung cấp dịch vụ 7. Hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ a. Quảng cáo, tiếp thị trực tuyến Qua các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng của các tỉnh, cổng thông tin các tỉnh thành phố về website cung cấp dịch vụ TMĐT. b. Quảng cáo, tiếp thị ngoài môi trường trực tuyến + Quảng bá dịch vụ qua những hình thức hội thảo về nông nghiệp, bán hàng thương mại điện tử tập trung thực tiễn với các Hợp tác xã, hướng dẫn họ lập tài khoản, đăng tải thông tin sản phẩm lên và có quy chuẩn theo mẫu của website.