Tin tức

Xem tất cả
Đưa đặc sản mắm tép Ngọc Vừng thành sản phẩm OCOP

Từ nguồn nguyên liệu dồi dào, mắm tép làm từ đặc sản tép tươi Ngọc Vừng (Vân Đồn) nức tiếng, đ&atil...

Công bố sản phẩm Công ty Cổ phần Kim Chính Công bố sản phẩm của Công ty
Cần Thơ: Gia tăng hiệu quả mô hình kinh tế tập thể Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, làng nghề,..) trong tình hình mới, năm 2020, Liên minh HTX TP Cần Thơ triển khai xây...

Thành viên tiêu biểu

Xem tất cả
Trinh Anh Tuan Quản lý

Các đơn vị liên kết