Ngô Trung Nghĩa

Người hỗ trợ
149 giảng võ
Chuyên viên hỗ trợ truy xuất nguồn gốc

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Tham quan trại bò, dâu tây và giới thiệu sản phẩm OCOP Mộc Châu
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
gdshhj
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Trung tâm KHCN & Môi trường triển khai đề án truy xuất nguồn gốc cho tỉnh Ninh Bình
Ảnh và video :
Chi tiết:
- Đánh giá tiềm năng vùng nguyên liệu. - Xây dựng danh mục sản phẩm rau, củ an toàn cung ứng cho thị trường. - Giải pháp hỗ trợ
Ảnh và video :
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức