Nguyễn Minh Luong

Chuyên viên
Ha noi
Đơn vị tư vấn kỹ thuật về phương pháp chăn nuôi , Nâng cao , định hướng phát triển nông nghiệp gia súc ! Mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con và cho toàn xã hội. Hướng đến một đời sống tốt đẹp và đầy đủ hơn.

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Hội Nghị giới thiệu Ứng dụng Truy xuất nguồn gốc và sàn giao dịch điện tử trong việc phát triển thương hiệu hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm. Trung tâm KHCN & Môi trường tới tham gia Hội nghị giới thiệu ứng dụng Truy xuất nguồn gốc hoptacxa.vn và nhận được sự quan tâm của các HTX trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Ảnh và video :
Chi tiết:
Trung tâm KHCN & Môi trường triển khai đề án truy xuất nguồn gốc cho tỉnh Ninh Bình
Ảnh và video :
Chi tiết:
Hội nghị xúc tiến thương mại sản phẩm nhãn sông mã. Với số lượng lớn để xuất khẩu cho bà con nông dân. Áp dụng Truy xuất nguồn gốc vào sản phẩm nông sản theo quy định của Nhà nước. Hướng tới kinh tế lâu dài cho bà con
Ảnh và video :
Chi tiết:
- Đánh giá tiềm năng vùng nguyên liệu. - Xây dựng danh mục sản phẩm rau, củ an toàn cung ứng cho thị trường. - Giải pháp hỗ trợ
Ảnh và video :
Chi tiết:
Cụ thể các nội dung triển khai Chương trinh phối hợp giữa Liên minh HTX hai tỉnh: 1. Triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc và sàn giao dịch thương mại. 2. Tổ chức cung ứng dịch vụ KHCN và MT cho các HTX tỉnh Thái bình và Ninh bình. 3. Hoạt động xúc tiến thương mại và xuất nhập khẩu sản phẩm nông sản.
Ảnh và video :
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức