Liên Minh Htx Tỉnh Hải Dương

Thành viên
Số 13 Đường Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Phó Chủ tịch phụ trách: Nguyễn Thị Thu Hương + Điện thoại CQ: 0220.3851653 + Điện thoại DĐ: 0983068239 Phó chủ tịch:Nguyễn Kim Hoàn: + Điện thoại: 02203859152 + Điện thoại di động: 0913060962 Phòng tổ chức hành chính: 0220.3852233 Ban kiểm tra: Phòng chính sách phát triển: Phòng kế hoạch hỗ trợ: Trung tâm hỗ PTHTX:

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Hội Nghị giới thiệu Ứng dụng Truy xuất nguồn gốc và sàn giao dịch điện tử trong việc phát triển thương hiệu hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm. Trung tâm KHCN & Môi trường tới tham gia Hội nghị giới thiệu ứng dụng Truy xuất nguồn gốc hoptacxa.vn và nhận được sự quan tâm của các HTX trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Ảnh và video :
Chi tiết:
Thông qua các để án, kế hoạch hành động chiến lược của Hệ thống Liên Minh HTX Việt Nam từ Trung ương đến địa phương. Trong đó có việc triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc và giao dịch điện tử.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức