Trinh Anh Tuan

Quản lý

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Tập huấn về truy xuất nguồn gốc cho các HTX tỉnh Hậu Giang
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đóng gói sản phẩm gạo sinh thái Từ Tâm tại HTX Đoàn Phát
Sản phẩm liên quan :
Vùng sản xuất liên quan :
Thành viên liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn truy suất nguồn gốc, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn về TXNG và xây dựng thương hiệu sp HTX
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn truy xuất nguồn gốc tại LM HTX tỉnh Lai Châu
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin