Trinh Anh Tuan

Quản lý

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Tập huấn về chuyển đổi số và TMĐT tại LM HTX tỉnh Thanh Hóa
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Nhặt hạt
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Nhặt hạt
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn về chuyển đổi số tại LM HTX tỉnh Kon Tum
Ảnh và video :
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức