Trinh Anh Tuan

Quản lý

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Tiếp nhận các hạng mục hỗ trợ từ TT KHCN&MT
Ảnh và video :
Chi tiết:
HTX nhận bàn giao các hạng mục hỗ trợ của LM HTX VN
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn TXNG
Ảnh và video :
Chi tiết:
thu hoạch rau má ở lô số 4
Ảnh và video :
Chi tiết:
yitutiti
Ảnh và video :