Trinh Anh Tuan

Nông trại

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Giới thiệu quy trình, cách làm về TXNG cho HTX tại TP Đà Nẵng
Thành viên liên quan :
Ảnh và video:
Chi tiết:
Hội Nghị giới thiệu Ứng dụng Truy xuất nguồn gốc và sàn giao dịch điện tử trong việc phát triển thương hiệu hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm. Trung tâm KHCN & Môi trường tới tham gia Hội nghị giới thiệu ứng dụng Truy xuất nguồn gốc hoptacxa.vn và nhận được sự quan tâm của các HTX trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Ảnh và video:
Chi tiết:
Tập huấn TXNG Tại LM Hải Dương
Thành viên liên quan :
Ảnh và video:
Chi tiết:
Hội nghị đầu ra cho sản phẩm an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ của các HTX gắn với chuỗi giá trị tại LM HTX TP Hà Nội
Ảnh và video:
Chi tiết:
Tập huấn truy xuất nguồn gốc tại Lm nbinh
Thành viên liên quan :
Ảnh và video: