Trinh Anh Tuan

Quản lý

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Tập huấn về Chuyển đổi số cho HTX tỉnh Thái Nguyên
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn về chuyển đổi số tại LM HTX Lâm Đồng
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn về Chuyển đổi số cho HTX tỉnh Điện Biên
Ảnh và video :
Chi tiết:
tập huấn chuyển đổi công nghệ số tại liên minh HTX tỉnh Hòa Bình
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn về Chuyển đổi số trong SXKD tại LM HTX Hoà Bình
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức