Liên minh HTX tỉnh Kon Tum

Thành viên
72A Bà Triệu, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260. 3864829 Fax: 0260. 3864829 Chủ tịch: Nguyễn Lâm Cảnh + Điện thoại CQ: 0260.3914977 + Điện thoại di động: 0988761456 Phòng tổ chức hành chính: Điện thoại: 0260. 3864829 Phòng nghiệp vụ: Điện thoại: 0260.3914977

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Trung tâm khoa học công nghệ bàn giao thiết bị tại LMHTX tỉnh Kon Tum
Ảnh và video :
Chi tiết:
Thông qua các để án, kế hoạch hành động chiến lược của Hệ thống Liên Minh HTX Việt Nam từ Trung ương đến địa phương. Trong đó có việc triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc và giao dịch điện tử.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức