Nguyễn Thị Hoà

Chuyên viên
Ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Chuyên gia tư vấn công nghệ bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Hội Nghị giới thiệu Ứng dụng Truy xuất nguồn gốc và sàn giao dịch điện tử trong việc phát triển thương hiệu hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm. Trung tâm KHCN & Môi trường tới tham gia Hội nghị giới thiệu ứng dụng Truy xuất nguồn gốc hoptacxa.vn và nhận được sự quan tâm của các HTX trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Ảnh và video :
Chi tiết:
Sáng ngày 6/9/2019, Trung tâm KHCN và Môi trường tổ chức tập huấn về Truy xuất nguồn gốc cho cán bộ HTX tỉnh Quảng Ngãi. Địa điểm tổ chức: Tam Kỳ, Quảng Nam Tham dự có trên 30 học viên. Giảng viên: Ông Trịnh Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Vietpro
Ảnh và video :
Chi tiết:
- Đánh giá tiềm năng vùng nguyên liệu. - Xây dựng danh mục sản phẩm rau, củ an toàn cung ứng cho thị trường. - Giải pháp hỗ trợ
Ảnh và video :
Chi tiết:
Cụ thể các nội dung triển khai Chương trinh phối hợp giữa Liên minh HTX hai tỉnh: 1. Triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc và sàn giao dịch thương mại. 2. Tổ chức cung ứng dịch vụ KHCN và MT cho các HTX tỉnh Thái bình và Ninh bình. 3. Hoạt động xúc tiến thương mại và xuất nhập khẩu sản phẩm nông sản.
Ảnh và video :