Bùi Văn Công

Thành viên
trung tâm khcn&mt

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Hội Nghị giới thiệu Ứng dụng Truy xuất nguồn gốc và sàn giao dịch điện tử trong việc phát triển thương hiệu hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm. Trung tâm KHCN & Môi trường tới tham gia Hội nghị giới thiệu ứng dụng Truy xuất nguồn gốc hoptacxa.vn và nhận được sự quan tâm của các HTX trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Ảnh và video :
Chi tiết:
- Đánh giá tiềm năng vùng nguyên liệu. - Xây dựng danh mục sản phẩm rau, củ an toàn cung ứng cho thị trường. - Giải pháp hỗ trợ
Ảnh và video :
Chi tiết:
Cụ thể các nội dung triển khai Chương trinh phối hợp giữa Liên minh HTX hai tỉnh: 1. Triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc và sàn giao dịch thương mại. 2. Tổ chức cung ứng dịch vụ KHCN và MT cho các HTX tỉnh Thái bình và Ninh bình. 3. Hoạt động xúc tiến thương mại và xuất nhập khẩu sản phẩm nông sản.
Ảnh và video :
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức