Đinh Minh

Quản lý
149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.
Trung Tâm KHCN và MT- VCA

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Khảo sát, tư vấn về nhãn hiệu, thương hiệu và truy xuất nguồn gốc cho TPCN của HTX Tiên Phước
Ảnh và video :
Chi tiết:
Hôc trợ TXNG cho HTX SXNN An Toàn Vũ Anh
Ảnh và video :
Chi tiết:
Hôc trợ TXNG cho HTX SXNN An Toàn Vũ Anh
Ảnh và video :
Chi tiết:
Hôc trợ TXNG cho HTX SXNN An Toàn Vũ Anh
Ảnh và video :
Chi tiết:
Hôc trợ TXNG cho HTX SXNN An Toàn Vũ Anh
Ảnh và video :