Liên Minh HTX Tỉnh Hậu Giang

Thành viên
Đường Võ Vân Kiệt - Phường 5 , Tp Vị Thanh - Tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3878880 Fax: 0293.3878887 Chủ tịch: Trần Văn Thắng + Điện thoại CQ: 0293.3878880 , Phó chủ tịch: Lê Trung Kiên Phó chủ tịch: Nguyễn Hoàng Linh Phòng tư vấn HTKT : 0293.3878880 Phòng XD và PT KTHT: 0293.3878880 Ủy ban tra: 0293.3878880 Văn phòng: 0293.3878880

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
tập
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
tập huấn lmhtx
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn về Truy xuất nguồn gốc tại LM HTX tỉnh Hậu Giang
Vùng sản xuất liên quan :
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn về truy xuất nguồn gốc cho các HTX tỉnh Hậu Giang
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin