Liễu Nguyễn

Admin

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Tập huấn về Truy xuất nguồn gốc tại LM HTX tỉnh Hậu Giang
Vùng sản xuất liên quan :
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đóng gói sản phẩm gạo sinh thái Từ Tâm tại HTX Đoàn Phát
Sản phẩm liên quan :
Vùng sản xuất liên quan :
Thành viên liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Xuống giống, canh tác lúa tôm cho ra sản phẩm Tôm thẻ Đoàn Phát và Gạo Sinh thái Từ Tâm.
Sản phẩm liên quan :
Vùng sản xuất liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức