Chi tiết:
Trung tâm KHCN & Môi trường triển khai đề án truy xuất nguồn gốc cho tỉnh Ninh Bình
Ảnh và video :
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin