Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, làng nghề,..) trong tình hình mới, năm 2020, Liên minh HTX TP Cần Thơ triển khai xây dựng phát triển cả về số lượng và chất lượng các tổ hợp tác, HTX gắn với chuỗi giá trị. Từ đó, đưa kinh tế tập thể trở thành một thành phần kinh tế đóng góp lớn vào sự phát triển chung của địa phương.Theo Phó Chủ tịch Liên minh HTX TP Cần Thơ Trương Văn Kiệm, trong giai đoạn hội nhập kinh tế, cơ hội tiếp cận thị trường thế giới của các sản phẩm trong nước rất lớn. Tuy nhiên, thị trường nước ngoài chỉ chấp nhận hàng hóa có chứng nhận chất lượng, có thương hiệu,... Các hộ nông dân riêng lẻ, diện tích sản xuất thấp, vốn ít khó có điều kiện đăng ký chất lượng sản phẩm hay xác lập xuất xứ hàng hóa, thương hiệu, tiếp cận thị trường bởi quy mô sản xuất nhỏ, chủ yếu theo thời vụ và có thể thay đổi cây trồng, vật nuôi bất cứ lúc nào. Bởi vậy, muốn tái cơ cấu nông nghiệp và đạt hiệu quả cao thì phải dứt khoát từ bỏ mô hình sản xuất hộ cá thể riêng lẻ để chuyển sang liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Trong số đó, bước đi đầu tiên, quan trọng nhất là phải hình thành các HTX, tổ hợp tác kiểu mới để tạo ra sản phẩm chất lượng, có thương hiệu và tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm. "Tham gia các mô hình kinh tế tập thể, người dân sẽ có được những thuận lợi về giống vật nuôi, cây trồng đảm bảo chất lượng từ những trung tâm giống có uy tín, giá thành hợp lý; được hỗ trợ về kĩ thuật, biện pháp phòng trừ dịch bệnh; học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau trong việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi; giảm tải chi phí vận chuyển sản vật, ít bị thương lái ép giá vì có thị trường tiêu thụ ổn định" - ông Kiệm phân tích. Năm 2020, Liên minh HTX TP Cần Thơ đặt mục tiêu kiện toàn và đẩy mạnh phát triển cả về quy mô và chất lượng của kinh tế hợp tác, HTX TP. Cụ thể, Cần Thơ thành lập mới từ 100 tổ hợp tác và 35 HTX, liên hiệp HTX trở lên; xây dựng ít nhất 15 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững bằng nguồn lực của Trung ương và địa phương; tăng số lượng thành viên của HTX từ 10% trở lên so với năm 2019. Tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt 50%; tăng vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX TP tối thiểu đạt 20 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu, Liên minh HTX TP Cần Thơ sẽ phối hợp với các đơn vị quản lý địa phương thực hiện đổi mới phương thức tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển HTX và lợi ích của HTX; nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, ngành về HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; mở lớp tập huấn về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế hợp tác, HTX cho lãnh đạo cấp huyện, xã, trưởng thôn, bản và tổ chức chính trị - xã hội... Ngoài ra, Liên minh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP rà soát những vướng mắc, khó khăn của các HTX; hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX; tập huấn cho cán bộ địa phương về kiến thức kinh tế tập thể; tăng giải pháp huy động vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh của các HTX nông nghiệp; phát triển mở rộng liên kết sản xuất và thị trường tiêu thụ nông sản thông qua thực hiện liên kết tổ hợp tác, HTX với doanh nghiệp; hỗ trợ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất. Phát triển đa dạng hình thức tổ hợp tác, tạo điều kiện phát triển liên hiệp HTX ở các địa phương, liên vùng là một trong những chủ trương của Liên minh nhằm đưa sản xuất gắn với chuỗi giá trị; trong đó, tập trung cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Cùng đó, Liên minh tập trung đầu tư nâng cao năng lực hỗ trợ, tư vấn và cung ứng dịch vụ theo nhu cầu của các HTX, nhất là những nơi có điều kiện và năng lực sản xuất kinh doanh hiệu quả; đề xuất đổi mới mô hình Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX để tăng khả năng huy động nguồn lực từ thị trường, tăng khối lượng vốn cho vay đối với HTX; đổi mới, nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ về công nghệ, quản trị và xúc tiến thương mại cho các HTX. Ngoài ra, Liên minh sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP và các ban, ngành hữu quan để mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế; tìm kiếm, kêu gọi các đối tác nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực từ tổ chức quốc tế... TP Cần Thơ hiện có 269 HTX và 1.443 tổ hợp tác đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng, thương mại dịch vụ; trong đó, có khoảng 90% HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Tổng doanh thu hàng năm đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, có 60% HTX hoạt động có lãi và đem lại lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên. - Nguồn VCA.org.vn -