Bưởi Tiền Giang

Mã sản phẩm
HTX3846640
Xuất xứ : Tiền Giang, Việt Nam

Vùng sản xuất

Tên vùng sản xuất :
Tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ :

Nhà sản xuất

Tên :
Hợp tác xã Trái cây Tiền Giang
Địa chỉ :
Số 37 Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 1, Phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Nhà xuất khẩu

Tên :
Hợp tác xã Trái cây Tiền Giang
Địa chỉ :
Số 37 Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 1, Phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Nhà phân phối

Tên :
Hợp tác xã Trái cây Tiền Giang
Địa chỉ :
Số 37 Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 1, Phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Nhà vận chuyển

Tên :
Hợp tác xã Trái cây Tiền Giang
Địa chỉ :
Số 37 Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 1, Phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Lịch sử giao dịch


Quản lý

Điện thoại liên hệ :
0944211566
Địa chỉ :
Số 37 Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 1, Phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin