Hợp tác xã Trái cây Tiền Giang

Nhà sản xuất

Hợp tác xã Trái cây Tiền Giang

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0944211566

Email :

htxtraicaytiengiang@gmail.com

Địa chỉ :

Số 37 Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 1, Phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Giấy phép kinh doanh :

Giấy chứng nhận :

Nhật ký hoạt động :

×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin