RAU CỦ QUẢ HÒA VANG

Vùng trồng

Hình ảnh :

Địa chỉ :

Thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

3.3 ha

Sản lượng dự kiến :

106 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

quanh năm

Thuộc vùng sản xuất:

Chứng nhận đất đai :

Giấy kiểm định :

Nhật ký vùng sản xuất :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức