Trương Võ Tôn

Chuyên viên
xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ tổ chức họp Trạm tháng 6 và phương hướng tháng 7 năm 2019.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Ngày 18/6/2019 Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ tổ chức triển khai tập huấn để tất cả viên chức đăng ký thành viên Farm360.
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
- Thăm mô hình nuôi lươn. - Địa chỉ: ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, TX Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Ảnh và video :
Chi tiết:
- chủ đề: khai giảng lớp tập huấn FFS "kỷ thuật nuôi lươn an toàn thực phẩm. - địa điểm: xã Tân Phú, tx Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. - đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Tổ chức khai giảng lớp tập huấn FFS Kỹ thuật nuôi lươn theo hướng an toàn thực phẩm tại ấp Tân Hoà, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ.
Ảnh và video :
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức