Lý Lệ Hoa

Thành viên
Trạm khuyến nông thị xã Long Mỹ

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
- Họp báo đánh giá kết quả hoạt động tháng 6 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2019. - Hướng dẫn đăng ký tài khoản Farm360 cho viên chức Trạm, xã phường.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Ngày 18/6/2019 Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ tổ chức triển khai tập huấn để tất cả viên chức đăng ký thành viên Farm360.
Ảnh và video :
Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức