Buiutmuoi

Chuyên viên
kv bình thạnh b, phừơng bình thạnh

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
- Họp báo đánh giá kết quả hoạt động tháng 6 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2019. - Hướng dẫn đăng ký tài khoản Farm360 cho viên chức Trạm, xã phường.
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
báo cao các hoạt động của các xã, phường trong tháng qua. cập nhật diện tích thủy sản, mô hình đột phá, các chỉ tiêu thành lập tổ hợp tác
Ảnh và video :
Chi tiết:
Ngày 18/6/2019 Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ tổ chức triển khai tập huấn để tất cả viên chức đăng ký thành viên Farm360.
Ảnh và video :
Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức