Phạm Duy Kha

Chuyên viên
Xã Long Bình

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Hướng dẫn sử dùng Argi360, Báo cáo tình hình trong tháng qua.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Ngày 18/6/2019 Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ tổ chức triển khai tập huấn để tất cả viên chức đăng ký thành viên Farm360.
Ảnh và video :
Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức