Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ

Thành viên

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ hướng dẫn các viên chức khuyến nông xã, phường đăng ký thành viên Farm 360
Ảnh và video :
Chi tiết:
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 6 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ tổ chức họp Trạm tháng 6 và phương hướng tháng 7 năm 2019.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Hướng dẫn sử dùng Argi360, Báo cáo tình hình trong tháng qua.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Ngày 18/6/2019 Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ tổ chức triển khai tập huấn để tất cả viên chức đăng ký thành viên Farm360.
Ảnh và video :
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức