Huỳnh Thị Hồng Quyên

Chuyên viên
Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ Số 44, khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
- Họp báo đánh giá kết quả hoạt động tháng 6 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2019. - Hướng dẫn đăng ký tài khoản Farm360 cho viên chức Trạm, xã phường.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Ngày 18/6/2019 Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ tổ chức triển khai tập huấn để tất cả viên chức đăng ký thành viên Farm360.
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Tổ chức khai giảng lớp tập huấn FFS Kỹ thuật nuôi lươn theo hướng an toàn thực phẩm tại ấp Tân Hoà, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ.
Ảnh và video :
Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin