HTX bưởi da xanh Tam Điệp

Thành viên
Thôn 12, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Chủ tịch kiêm giám đốc: Phạm Duy Thế SĐT: 0378976726 Đ/c: Thôn 12, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin