HTX bưởi da xanh Tam Điệp

error

Người đại diện :

Địa chỉ :

Thôn 12, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đóng gói :

Nhật ký hoạt động :

×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin