Đỗ Hồng Cẩm

Nông trại
thôn 12 xã Đông Sơn , TP Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
500 ha
Đỗ Hồng Cẩm SDT: 0386439070 Đ/C: Thôn 12 xã Đông Sơn , TP Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Nhật ký hoạt động

Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức