Đỗ Hồng Cẩm

Nông trại
thôn 12 xã Đông Sơn , TP Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
500 ha
Đỗ Hồng Cẩm SDT: 0386439070 Đ/C: Thôn 12 xã Đông Sơn , TP Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Nhật ký hoạt động

Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin