Bưởi da xanh

Mã sản phẩm
HTX3349791
Giá sản phẩm : 40.000

Nhà sản xuất

Tên :
HTX bưởi da xanh Tam Điệp
Địa chỉ :
Thôn 12, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Nhà xuất khẩu

Tên :
HTX bưởi da xanh Tam Điệp
Địa chỉ :
Thôn 12, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Nhà phân phối

Tên :
HTX bưởi da xanh Tam Điệp
Địa chỉ :
Thôn 12, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Nhà vận chuyển

Tên :
HTX bưởi da xanh Tam Điệp
Địa chỉ :
Thôn 12, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Lịch sử giao dịch


Quản lý

Điện thoại liên hệ :
0378976726
Địa chỉ :
Thôn 12, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin