Thanh long

Mã sản phẩm
HTX1687229

Nhà sản xuất

Tên :
HTX DV SX Thanh long Thuận Quý
Địa chỉ :
thôn Thuận Minh, Xã Thuận Quí, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Nhà xuất khẩu

Tên :
HTX DV SX Thanh long Thuận Quý
Địa chỉ :
thôn Thuận Minh, Xã Thuận Quí, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Nhà nhập khẩu

Tên :
CÔNG TY TNHH THU MUA THANH LONG KHÁNH TRÂM
Địa chỉ :
317 Phú Lộc, Xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Nhà phân phối

Tên :
HTX DV SX Thanh long Thuận Quý
Địa chỉ :
thôn Thuận Minh, Xã Thuận Quí, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Nhà vận chuyển

Tên :
HTX DV SX Thanh long Thuận Quý
Địa chỉ :
thôn Thuận Minh, Xã Thuận Quí, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Lịch sử giao dịch


Quản lý

Điện thoại liên hệ :
0971917238
Địa chỉ :
Thôn Thuận Minh, Xã Thuận Quý, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin