Mỳ chũ Yến Thành

Vùng trồng

Giấy chứng nhận

Vùng sản xuất đã được xác thực và đánh giá đạt tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0976134526

Địa chỉ :

Thôn Thủ Dương, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang.

Bản đồ vùng sản xuất :

Danh sách kĩ thuật viên :

Nhật ký vùng sản xuất :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức