Phan Đức Vinh

Chủ doanh nghiệp
pvinh6866@gmai.con
Tổ dân phố 5 thị trấn tân uyên tân uyên lai châu
Giám đốc

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Trưng bầy sản phẩm ocoop
Ảnh và video :
Chi tiết:
Thăm vươn ổi và bưởi
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
tập huấn đào tạo lớp hoc
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn truy xuất nguồn gốc tại LM HTX tỉnh Lai Châu
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Quan sát trại lợn và trâu bò
Ảnh và video :
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức