Chi tiết:
Tập huấn truy xuất nguồn gốc tại LM HTX tỉnh Lai Châu
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin