Nguyễn Sơn Tùng

Quản lý
Phố Dương, xã Ngọc Lương huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
tập huấn chuyển đổi công nghệ số tại liên minh HTX tỉnh Hòa Bình
Ảnh và video :
Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin