Chi tiết:
tập huấn chuyển đổi công nghệ số tại liên minh HTX tỉnh Hòa Bình
Ảnh và video :
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức