Nguyễn Ánh Tuyết

Quản lý
Htxtuyetnhi.@gmail. com
Thôn đồng bon - xã cao dương Huyện lương Sơn- Tỉnh Hoà Bình
Giám đốc htx

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
tập huấn chuyển đổi công nghệ số tại liên minh HTX tỉnh Hòa Bình
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn về chuyển đổi số tại liên Minh HTX Tỉnh Hoà Bình
Ảnh và video :
Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức