Hợp tác xã cấu sua

Chủ doanh nghiệp
pa mu hua bum. huyện nậm nhùn. tỉnh lai châu

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Tập huấn truy xuất nguồn gốc tại LM HTX tỉnh Lai Châu
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức