Quách Thị Kim Mai

Quản lý
xóm Dương 2, xã Ngọc Lương, huyện Yên Đ xóm Dương 2, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
tập huấn chuyển đổi số tại liên minh htx tỉnh Hòa Bình
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
tập huấn chuyển đổi số tại liên minh htx tỉnh Hòa Bình
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức