Nguyễn Công Hữu

Quản lý
Nà Cạn, Xã Đại Đồng, Huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Giám đốc

Nhật ký hoạt động

Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức