HtX Dược Liệu Xã Khánh Thủy

Nông trại
xóm 8 xã khánh thủy, huyện Yên khánh, Ninh Bình

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Tập huấn truy xuất nguồn gốc tại Lm nbinh
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin