Bùi Thị Bích Hồng

Thành viên
rộc trụ,khoan dụ, lạc thuỷ,hoà bình

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Tập huấn về Chuyển đổi số trong SXKD tại LM HTX Hoà Bình
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn về Chuyển đổi số trong SXKD tại LM HTX Hoà Bình
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
tập huấn chuyển đổi số
Ảnh và video :
Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin