Chi tiết:
Giới thiệu quy trình, cách làm về TXNG cho HTX tại TP Đà Nẵng
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin