Chính sách bảo mật thông tin người dùng

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng, đủ các mục chính sau:
 • Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Xây dựng dữ liệu cộng đồng HTX, giúp kết nối các người nông dân, doanh nghiệp , chính quyền tiêu thụ nông sản với nhau nhằm thúc đẩy và phát triển kinh tế.
 • Phạm vi sử dụng thông tin: Trong hệ thống và dữ liệu Hợp tác xã mà Bộ kế hoạch đầu tư cung cấp.
 • Thời gian lưu trữ thông tin: 3 tháng kể từ ngày nhập thông tin và không có lịch sử sử dụng trong vòng 3 tháng gần nhất.
 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: Các người dân trên toàn lãnh thổ việt nam và các tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp với mục đích kết nốt, thúc đẩy sự phát triển của HTX.
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin: Trung tâm Thuận lợi hóa thương mại và Dịch vụ điện tử - 149 GIẢNG VÕ, CÁT LINH ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI. Tòa nhà NEDCEN.
 • Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: Tự động chỉnh sửa thông tin trên tài khoản khi đã đăng ký tài khoản cá nhân trên ứng dụng.
 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: cam kết bảo mật và bảo vệ thông tin khách hàng, không để xảy ra những tổn hại giành cho khách hàng.
 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc  thông tin cá nhân khách hàng:
  • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.
  • Bước 2: Rà soát, kiểm tra thông tin khiếu lại có chính xác hay không và đưa ra hướng xử lý cho khách hàng. Luôn có câu hỏi bảo mật trước khi đăng nhập.
  • Bước 3: Cung cấp câu hỏi bảo mật cho khách hàng và khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm với tài khoản của mình.
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin