Quy chế hoạt động

1. Mục đích:
  • Xây dựng một sàn TMĐT là nơi kết nối, giao thương, giới thiệu sản phẩm nông sản HTX của các địa phương với người tiêu dùng, với doanh nghiệp đầu ra cho sản phẩm HTX. Góp phần nâng cao chất lượng nông sản, chất lượng cuộc sống của người nông dân Việt Nam.
2. Nguyên tắc:
  • Các HTX Tham gia tuân thủ các quy trình đăng ký, giới thiệu sản phẩm của Sàn TMĐT.
  • Các doanh nghiệp, người mua hàng đăng ký tài khoản truy cập, tự động kết nối với các đầu mối khi có nhu cầu, đảm bảo lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm với nhau.
  • Quản lý sàn TMĐT có trách nhiệm rà soát, kiểm tra các tài khoản có mục đích xấu; Quảng bá, truyền thông các sản phẩm tới với nhiều người tiêu dùng, Doanh nghiệp hơn. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, kết nối và tiêu thụ được nhiều nông sản Việt Nam.
3. Quy định chung:
  • Các thành viên tham gia ghi đầy đủ thông tin theo forrm mẫu đăng ký tài khoản của website, đầy đủ các giấy chứng nhận, giấy phép kinh doanh, giấy lưu hành sản phẩm.
  • Các thành viên chọn loại thành viên tham gia như cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp cho phù hợp với mục đích của mình giao dịch trên sàn.
  • Xây dựng một một cộng đồng về HTX vững mạnh, phát triển, mang tới nhiều sản phẩm có chất lượng, giá trị tới tay người tiêu dùng.
  • Có chính sách và tuân thủ quy trình mua bán, không mua bán các hàng hóa không trong danh mục kinh doanh của Bộ công thương và Bộ Công an đã ghi chú.
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức