Vương Quang Vũ

Hợp tác xã
anhvu91@gmail.com
thôn Tả Chải - xã Tả Phìn - thị xã Sa Pa - tỉnh Lào Cai

Nhật ký hoạt động

Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin