Vũ Khắc An

Quản lý
htxdaidong@gmail.com
Số 100, đường Đại Đồng, thôn 3, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Chế biến - sản xuất - đóng gói - đóng thùng - vận chuyển
Vùng sản xuất liên quan :
Thành viên liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin