HTX Hoa, Cây Cảnh, Nông Sản Tam Điệp. Trồng Chế Biến Trà Xanh

Người giám sát
traxanhannguyentamdiep@gmail.com
Thôn 1 - xã Đông Sơn - Thành Phố Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình
Sản xuất chế biến trà xanh. Quản lý sản phẩm theo chuỗi giá trị. Đảm bảo cách ly phân bón, thuốc BVTV theo quy chuẩn an toàn.

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Áp dụng tưới nhỏ giọt trồng chè
Ảnh và video :
Chi tiết:
Thu hái hết lứa chè xuân tiến hành đốn vào vụ năm 2020
Ảnh và video :
Chi tiết:
Lãnh đạo ban ngành thăm gian hàng Trà An Nguyên Ninh Bình
Ảnh và video :
Chi tiết:
Trưng bày giới thiệu sản phẩm trà tam điệp tại liên minh htx Ninh Bình
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Chăm sóc chế biến chè đông.
Ảnh và video :
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin