HTX Hoa, Cây Cảnh, Nông Sản Tam Điệp. Trồng Chế Biến Trà Xanh

Người giám sát
traxanhannguyentamdiep@gmail.com
Thôn 1 - xã Đông Sơn - Thành Phố Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình
Sản xuất chế biến trà xanh. Quản lý sản phẩm theo chuỗi giá trị. Đảm bảo cách ly phân bón, thuốc BVTV theo quy chuẩn an toàn.

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Thu hái hết lứa chè xuân tiến hành đốn vào vụ năm 2020
Ảnh và video :
Chi tiết:
Lãnh đạo ban ngành thăm gian hàng Trà An Nguyên Ninh Bình
Ảnh và video :
Chi tiết:
Trưng bày giới thiệu sản phẩm trà tam điệp tại liên minh htx Ninh Bình
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Chăm sóc chế biến chè đông.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn chống sương chống rét cho chè làm chè đông
Ảnh và video :