Sâm Đen Thất Diệt Lai Châu

Chủ doanh nghiệp
htx samdenthatdieplc@..com
bản nhóm 2 xã vàng ma chải.huyện phong thổ tỉnh lai Châu

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
đầu xuân cây lên
Chi tiết:
hon nay Em xuất 1.8 sâm nhà em
Ảnh và video :
Chi tiết:
thu hoạch sâm
Ảnh và video :
Chi tiết:
giám sát cây sâm giống
Ảnh và video :
Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin