Nguyễn Quang Anh Kiệt

Quản lý
htxnncncqueson@gmail.com
79 Nguyễn Thị Minh Khai, Thị Trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam, Việt Nam
Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc
Chuyên sản xuất rau củ quả sạch, cây giống ăn quả và cây giống công trình, vật tư nông nghiệp tưới tiêu.

Nhật ký hoạt động

Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức