Chính sách thanh toán

Các hình thức chấp nhận thanh toán:
  • Người bán và người mua chủ động trao đổi với nhau.
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin