Thanh Long Hàm Cường - Hàm Thuận Nam

Vùng trồng
Mã vùng : TLBTH-HTN-HC012

Giấy chứng nhận

Vùng sản xuất đã được xác thực và đánh giá đạt tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0963199839

Địa chỉ :

Xã Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đang sản xuất :

Diện tích :

120 ha

Sản lượng dự kiến :

300 Tấn

Thuộc vùng sản xuất:

Thông tin chung :

Vùng Trồng Xã Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Nhật ký vùng sản xuất :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức